streda 12. apríla 2023

Rozdelenie minerálnych vôd podľa množstva rozpustných látok


Podľa množstva rozpustných látok je možné rozdeliť minerálne vody do viacerých skupín:

  • Veľmi nízko mineralizované - obsah rozpustných látok do 50 mg/l
  • Nízko mineralizované - obsah rozpustných látok 50 – 500 mg/l
  • Stredne mineralizované - obsah rozpustných látok 500 – 1 500 mg/l
  • Vysoko mineralizované - obsah rozpustných látok 1 500 – 5 000 mg/l
  • Veľmi vysoko mineralizované obsah rozpustných látok nad 5 000 mg/l
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Minerálne vody - Zloženie, Rozpustné látky a Mineralizácia

  Minerálna voda Rozpustné látky Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ HCO3- SO42- NO3- Cl- ...